Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON NAM BÌNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

                                                                 CHI BỘ TRƯỜNG MN NAM BÌNH

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

 

 
  

 

 

 Chi bộ Trường MN Nam Bình luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Sở GD, phòng GD đào tạo Kiến Xương, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hi và đặc biệt là hội phụ huynh,  công tác Xã hội hóa giáo dục ngày một phát triển.

     Bên cạnh những thuận lợi nhà trường còn gặp một số khó khăn như : 100% CBGV, NV, đảng viên trong chi bộ là nữ, do đặc thù công việc chuyên môn lên  thời gian sinh hoạt chi bộ sắp xếp vào ngoài giờ làm việc lên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhà trường còn thiếu nhiều giáo viên, vì vậy để đảm bảo an toàn cho trẻ nhà trường phải hợp đồng thoả thuận lao động thêm 6 GV, NV,  kinh phí chi trả lấy từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động nên nhà trường gặp khó khăn cho mọi công tác bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học cũng như sự động viên, khen thưởng cho  CBGV, NV có thành tích còn hạn chế . Chi bộ nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thanhf tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn tích cực chủ động chỉ đạo mọi hoạt động của chi bô, nhà trường đi vào nền nếp. vận động CB Đảng viên, giáo viên trong chi bộ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Trong di sản tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề Bác đặc biệt quan tâm là đào tạo con người Việt Nam thông qua hoạt động giáo dục – nâng cao dân trí gắn với mục tiêu xây dựng đất nước. Bác giao trách nhiệm cho các cán bộ quản lý và các nhà giáo về yêu cầu sản phẩm của quá trình giáo dục và đào tạo với các tiêu chí cụ thể về con người Việt Nam mới là: Có ý thức và tinh thần làm chủ tập thể, có tư tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, có tinh thần dám nghĩ dám làm và vươn lên hàng đầu.

 Bác nói“Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội ngày càng đi tới, công việc ngày càng nhiều, máy móc ngày càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hâu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”

   Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống CBGV, NV nhà trường,  ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, nề lối làm việc của cán bộ, đảng viên,giáo viên trong trường được nâng lên;  các tổ chức đoàn thể  đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc CSGD trẻ, trong đời sống thường ngày của mỗi CBGV, NV nhà trường

  Chi bộ trường Mầm non Nam Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp. BCU chi bộ đã chỉ đạo CB đảng viên không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả việc  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị  chi bộ nhà trường có một số giải pháp cụ thể sau:

-  Mỗi CB đảng viên trong chi bộ  cần  phải  không ngững học tập, ứng dụng CNTT, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong nề lối làm việc . “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và phải yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Bản thân tôi luôn cùng Đảng viên trong chi bộ có quan điểm không những nhà trường phải  làm tốt công tác CSGD trẻ  mà còn phải xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện khang trang sạch đẹp, tạo môi trường cho trẻ hoạt động tích cực, làm cho trẻ thích đến trường, xây dựng trường MN hạnh phúc thấy cô hạnh phúc,

  - Ban Chi ủy chi bộ, BGH nhà trường  xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát vào sự chỉ đạo của các cấp. Ban chi ủy chi bộ đã đề ra  quy chế của chi bộ, của nhà trường, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa , duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ thường kỳ, Ban Chi ủy chi bộ nhà trường triển khai tới 100% đảng viên, giáo viên cuộc  thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng và các kỳ kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

- Ban Chi ủy, BGH, luôn đoàn kết tập trung chỉ đạo các hoạt động theo phương trâm lấy chất lượng để huy động số lượng .

- Vào đầu mỗi năm học, nhà trường đã triển khai nhiệm vụ này đối với tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh gắn với cuộc vận động” Mỗi thấy cô giáo là tấm gương sáng cho trẻ noi theo".

- Mỗi CB đảng viên giáo viên nhà trường  phải xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân, tập trung đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng CSGD, đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường MN, an toàn vệ sinh thực phẩm, trú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ, xây dựng môi trường văn hóa học đường.

- Gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các quy định địa phương, của ngành, nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, lễ hội của địa phương.

- Tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phong cách nhà giáo; có lối sống lành mạnh, giữ gìn uy tín người giáo viên, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân.

- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể hội phụ huynh, , tăng cường mối quan hệ: Gia đình – Nhà trường – Xã hội, xây dựng trường học là đơn vị văn hóa.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không ngại khó, ngại khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Tôn trọng phụ huynh, hết mực thương yêu trẻ, tất cả vì đàn em thân yêu.

- Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tối đa khả năng của trẻ.

- Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, có ý chí vươn lên để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm.

- Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình CSNDGD trẻ

- Quan tâm phát hiện, giúp đỡ những cháu khuyết tật những cháu có hoàn cảnh khó khăn.

- BCU, BGH tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, giáo viên có biện pháp động viên, khen thưởng nhắc nhở kịp thời những đảng  viên chưa thực sự gương mẫu về mọi mặt.

   Với nhận thức đúng đắn cùng với những giải pháp cụ thể chi bộ trường Mầm non Nam Bình đã lập được những thành tích đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua như sau: 3 năm liền chi bộ nhà trường đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc, 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhà trường đạt đơn vị văn hóa cấp Tỉnh 5 năm liền, tập thể lao động tiên tiến, công đoàn, chi đoàn tiêu biểu vững mạnh, nhiêu cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ, LĐTT giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp huyện, có nhiều CB đảng viên tích cực  hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động như đ/c Đỗ Thị Hoài, đ/c Vũ Thị Tươi, đ/c Phạm Thị Thu. Trong nhiều năm qua nhà trường luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn VSTP, là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh, chính vỳ thế  công tác xã hội hóa giáo dục ngày một phát triển các bậc phụ huynh đã nhiệt tình ủng hộ ngày công lao động bổ sung mua sắm nhiều trang thiết bị đồ dùng dạy học khuân viên của nhà trường ngày một khang trang sạch đẹp nhà trường có  đầy các điều kiện về CSVC đáp ứng với tiêu chuẩn trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tháng 2 vừa qua trường được Sở GD&ĐT Thái Bình đánh giá công nhận kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3 và đạt trường chuần quốc gia mức độ II. đội ngũ CBGV, NV nhà trường luôn đoàn kết xây dựng phong trào nhà trường ngày một vững mạnh.

 Việc thi đua lập thành tích lập thành tích chào mừng Đại hôi Đảng các cấp của mỗi tập thể, cá nhân là việc trị là rất cần thiết và  vô cũng ý nghĩa tuy nhỏ bé nhưng cũng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Nếu tất cả mọi người chúng ta đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng và có ý thức vì sự hoàn thiện của bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BÍ THƯ CHI BỘ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vũ Thị Quyên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết