Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Văn nghệ chào mừng ngày Hội đến trường của bé