Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Văn nghệ chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ xã Nam Bình