Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Trường mầm non Nam Bình - Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm