Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MN NAM BÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM