Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ ĐÓN TẤT NIÊN & TRAO QUÀ CHO CÁC CHÁU CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN