Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Trường Mn Nam Bình xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm


Mỗi ngày bé đến trường là một ngày vui. Với phương châm "Lấy chất lượng để huy động số lượng" vì thế học kỳ I năm học 2019-2020 trường MN Nam Bình đã huy động được 100% các cháu trong độ tuổi mẫu giáo đến trường và 60% trẻ nhà trẻ đến trường các cháu được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.