Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Tập huấn công tác phòng chống cháy nổ tại trường mầm non Nam Bình