Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG GIỜ ĐÓN TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI TẠI TRƯỜNG MN NAM BÌNH