Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ KỈ NIỆM QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 TRƯỜNG MN NAM BÌNH