Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NAM BÌNH CỦA CÁC Đ/C ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN NAM BÌNH