Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023