CBGV,NV Trường Mầm non Nam Bình quyết tâm xây dựng trường mầm non xanh, sạch ,đẹp, an toàn, thân thiện.