Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN NAM BÌNH TẠO MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG XANH, SẠCH, ĐẸP, THÂN THIỆN TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID19