Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Nam Bình

Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình
tbh-kienxuong-mnnambinh@edu.viettel.vn