Trường Mầm non Nam Bình là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm 2010 đến nay . Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, năng động, sáng tạo có trình độ chuyên môn vững vàng . Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Nam Bình xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Nam Bình, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng sư phạm...

- 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn, trong đó có10 GV có trình độ ĐH, 6 GV có trình độ CĐ, 4 GV co trình độ TC. 100% GV có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ  có kiến thức cũng như kỹ năng về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 02 nhóm - 18 cháu với 02 cô giáo chủ nhiệm 

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 02 nhóm-  30 cháu với 02 cô giáo chủ nhiệm 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 02 lớp - 66 cháu với 04 cô giáo chủ nhiệm  

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi):02 lớp-  73 cháu  với  04 cô giáo chủ nhiệm

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 02 lớp- 80 cháu với 04 cô giáo chủ nhiệm 

+ Gồm 03 giáo viên nuôi dưỡng