Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình
Thông tin chi tiết:
Ban Giám hiệu
Phó Hiệu trưởng: Đỗ Thị Hoài, Đoàn Thị THùy Vân Ban Giám hiệu
Ngày tháng năm sinh 14/04/1973
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 01692894505
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách