Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình
Thông tin chi tiết:
Ban giám Hiệu nhà trường
Hiệu trưởng : Vũ Thị Quyên Ban giám Hiệu nhà trường
Ngày tháng năm sinh 20/07/1976
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường Mầm non Nam BÌnh
Điện thoại 0978266185
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Bình