Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình
 • Ban giám Hiệu nhà trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng : Vũ Thị Quyên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978266185
 • Ban Giám hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng: Đỗ Thị Hoài, Đoàn Thị THùy Vân
  • Điện thoại:
   01692894505